Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta   | pieni fonttikoko | iso fonttikoko  

Internet Explorer ja näppäimistön käyttö

tietotyölainen

Tietokoneen kanssa asioita voi tehdä monella eri tavalla. Esimerkiksi hiiren sijasta voi käyttää näppäinkomentoja, jotka ovat välillä nopeampi tapa kuin hiirellä klikkailu.

WWW-sivujen lukemiseen ja navigointiin
Suosikit
Osoiterivi
Muokkaustoiminnot

WWW-sivujen lukemiseen ja navigointiin

F1 näyttää Internet Explorerin ohjetekstin tai dialogissa tilannekohtaisen opasteen.
F11 muuttaa selainikkunan koko näytön tai normaalinäytön kokoiseksi.
Control + N avaa uuden selainikkunan.
Control + W sulkee aktiivisen ikkunan.
Home siirtää kohdistimen dokumentin alkuun.
End siirtää kohdistimen dokumentin loppuun.
Alt + Homeyhdistelmällä siirrytään käyttäjän määrittämälle aloitussivulle.
Nuoli ylös- ja nuoli alas -näppäimillä vieritetään tekstiä kohti dokumentin alkua tai loppua.
Page Up ja Page Down vierittävät tekstiä kohti dokumentin alkua tai loppua.
Tab siirtää kohdistinta eteenpäin seuraavan linkin kohdalle.
Shit + Tab siirtää kohdistinta taaksepäin edellisen linkin kohdalle.
Enterlataa sivun tai tiedoston, johon valittuna oleva linkki osoittaa.
Esc keskeyttää sivun lataamisen.
Control + O tai Control + L siirry uuteen osoitteeseen.
Control + S tallentaa nykyisen sivun.
Control + P tulostaa aktiivisen sivun tai kehyksen.
Control + E Etsi (MSN:n hakukone).
Control + F etsi sivulta.
Control + I avaa Suosikit-ikkunan.
Conrol + H avaa Sivuhistoria-ikkunan.
Alt + nuoli oikealle avaa seuraavan sivun, mikäli on käytetty "siirry edelliselle sivulle" -toimintoa.
Alt + nuoli vasemmalle tai Backspace siirry edelliselle sivulle.
Shift + F10 avaa pikanäppäinvalikon.
Control + Tab tai F6 siirry eteenpäin kehysten välillä.
Shift + Control + Tab siirry taaksepäin kehysten välillä.
F5 tai Control + R lataa sivun uudelleen vain, mikäli verkossa ja kiintolevyllä olevan WWW-sivun aikaleimat ovat erilaiset, esim. Internet-versio on uudempi kuin paikallinen tiedosto.
Control + F5 lataa sivun uudelleen, vaikka Internet-version ja paikallisen tiedoston aikaleimat ovat samat.
Alt + E aktivoi osoiterivin.

Osoiterivi

Alt + D valitsee tekstin osoiteriviltä.
F4 näyttä osoitehistorian.
Control + nuoli vasemmalle siirtää kohdistimen vasemmalle seuraavaan loogiseen päätekohtaan (esim. . tai /).
Control + nuoli oikealle siirtää kohdistimen oikealle seuraavaan loogiseen pätekohtaan (esim. . ati /).
Control + enter lisää "www."-etuliitteen osoiteriville kirjoitetun tekstin alkuun ja ".com"-jälkiliitteen osoiteriville kirjoitetun tekstin loppuun.
Nuoli ylös -näppäimellä siirrytään eteenpäin listassa, joka sisältää osoitteiden automaattiseen täydentämiseen käytettäviä tietoja.
Nuoli alas -näppäimellä siirrytään taaksepäin listassa, joka sisältää osoitteiden automaattiseen täydentämiseen käytettäviä tietoja.

Suosikit


Control + D lisää sivun suosikkeihin.
Control + B avaa Järjestä suosikit -dialogin.
Alt + nuoli ylös siirtää valittuna olevaa kohtaa ylöspäin Suosikit-listassa, kun ollaan Järjestä suosikit -dialogissa.
Alt + nuoli alas siirtää valittuna olevaa kohtaa alaspäin Suosikit-listassa, kun ollaan Järjestä suosikit -dialogissa.

Muokkaustoiminnot

Control + X poistaa valitut kohdat ja siirtää ne leikepöydälle.
Control + C kopioi valittun kohdan leikepöydälle.
Control + V siirtää leikepöydän sisällön valittuun kohtaan.
Control + A merkitsee koko WWW-sivun sisällön valituksi.

Katso myös

Näppäinkomennoista

Hiiren käytön vähentäminen helpottaa hiirikäden rasitusta ja näppäinkomennot pelastavat, jos hiiri ei toimikaan.

Pikanäppäimet ovat vähintään kahden näppäinpainalluksen yhdistelmiä. Niitä painamalla voit suorittaa tehtäviä, joihin yleensä tarvitaan hiirtä. Pikanäppäimiä kutsutaan myös valintanäppäimiksi ja näppäinyhdistelmiksi.

Monissa ohjelmissa on omia näppäinyhdistelmiä.
Useimmat pikanäppäimet toimivat heti, kun taas toiset on otettava käyttöön, ennen kuin niitä voidaan käyttää.

Useimmat pikanäppäinyhdistelmät toimivat painamalla hallintanäppäintä (Vaihto eli shift, Ctrl tai Alt) alas ja painamalla samaan aikaan jotain toista näppäintä.

Lisätietoa löydät yleensä ohjelmien ohjeista. Valikoissa näkyy usein ko. toimintoa vastaava pikanäppäinyhdistelmä.

Pikanäppäimet valikossa

Voit tarvittaessa rakentaa omia pikanäppäinkomentoja esim. Wordiin (makrot).

Internetissä olevia näppäinkomento-ohjeita

Olemme  Saavutettavuus.fi facebookissa

Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Kokko-Kokki Oy
Vanha Puroniitynpolku 3 D 29
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty: 10.10.14 Webmaster