Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta   | pieni fonttikoko | iso fonttikoko  

NVDA-ruudunlukuohjelman asennus ja käyttöönotto

NVDA (Non Visual Desktop Access) on ilmainen, avoimeen lähdekoodiin perustuva Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle suunniteltu ruudunlukuohjelma. NVDA mahdollistaa tietokoneen käytön sokeille ja näkövammaisille henkilöille ilman apuohjelmasta aiheutuvia lisäkustannuksia, kun tietokoneeseen on asennettu Windows-käyttöjärjestelmä.

NVDA antaa käyttäjälle mahdollisuuden havaita, mitä näyttöruudulla tapahtuu, koska se tarkkailee käyttöjärjestelmää käyttäen puhesyntetisaattoria tiedon tulostamiseen.

http://www.nvda-project.org/

NVDA-ohjelman toimitus

NVDA-ruudunlukuohjelma on saatavana kolmella tavalla pakattuna:

* NVDA Installer: helppokäyttöinen puhuva asennusohjelma, joka asentaa NVDA-ohjelman tietokoneellesi mahdollistaen ohjelman suorittamisen helposti Käynnistä-valikosta.
* NVDA Portable Distribution: pakattu kansio eli zip-tiedosto, joka sisältää käyttövalmiin mukana kuljetettavan version, jota voidaan suorittaa mistä tahansa, kuten kiintolevyltä, USB-asemalta tai jopa CD-levyltä.
* Lähdekoodi: sisältää kaiken koodin, jota ei vielä ole käännetty. Koodia voidaan suorittaa vain, jos Python ja jotkut muut ohjelmakirjastot on asennettu.

http://www.nvda-project.org/wiki/Download

NVDA-ohjelman perusasennus

NVDA-ohjelman perusasennus voidaan suorittaa vaikkapa seuraavasti:

Kirjoitetaan tai tuodaan selaimen Osoite-kenttään ohjelman lataussivun osoite
http://sourceforge.net/projects/nvda/files/releases/2011.1.1/nvda_2011.1.1_installer.exe/download
ja painetaan ENTER-näppäintä.

Siirrytään lataussivulla linkin "NVDA 0.5 Installer" kohdalle joko TAB- eli SARKAIN-näppäimellä tai nimen alkukirjaimella käyttäen ruudunlukuohjelman Linkkiluettelo-toimintoa (esim. JAWS-ruudunlukijassa INSERT + F7) ja painetaan ENTER-näppäintä, jolloin ruudulle avautuu selaimen latausikkuna.

Siirrytään Tallenna-painikkeen kohdalle esim. yhdellä VAIHTO + SARKAIN -painalluksella ja painetaan ENTER-näppäintä, jolloin näkyviin tulee ladattavan tiedoston nimi ja latauksen oletuskohdekansio, jonka voi halutessaan vaihtaa kirjoittamalla kansiopolku käsin tai siirtymällä neljällä SARKAIN-näppäimellä kohtaan "Kohde", jolloin kansioita voi selata ylä- ja alanuoli-näppäimillä. Oletuskohdekansioon pääsee tästä kolmella SARKAIN-painalluksella, jolloin kansionäkymässä voi liikkua normaaliin tapaan NUOLI-näppäimillä ENTER- ja BACKSPACE- eli ASKELPALAUTIN-näppäimellä. Ohjelmien asennustiedostot kannattaa tallentaa johonkin helposti saavutettavaan paikkaan, kuten esimerkiksi Työpöydälle.

Kun sopiva tallennuskansio on löytynyt, valitaan se ENTER-näppäimellä tai palataan SARKAIN-näppäimellä Tallenna-painikkeen kohdalle ja painetaan ENTER-näppäintä. Tässä kannattaa olla tarkkana, koska oletustallennuskansio ei välttämättä aina vaihdu tällä tavoin. Latauksen aikana voi vielä tarkistaa, minne tiedostoa ollaan tallentamassa.

Kun tiedoston lataus on suoritettu, siirrytään sen kohdalle valitsemalla latauskansio Resurssienhallinnassa (WINDOWS + E), missä liikutaan nuolinäppäimillä. Jos tiedosto tallennettiin Työpöydälle, siirrytään sinne WINDOWS + M tai WINDOWS + D -yhdistelmällä. Molemmat vievät Työpöydälle, mutta toimivat hieman eri tavoin.

Siirrytään tiedoston nvda_0.5_installer.exe kohdalle joko nuolinäppäimillä tai alkukirjaimella ja painetaan ENTER-näppäintä.

Siirrytään yhdellä VAIHTO + SARKAIN -yhdistelmällä tiedoston suoritusikkunassa Suorita-painikkeen kohdalle ja suljetaan mahdollinen toinen käynnissä oleva ruudunlukuohjelma (JAWS:issa INSERT + F4 ja ENTER) ja hyväksytään Suorita-valinta ENTER-näppäimellä.

Nyt englanninkielinen asennusohjelma käynnistyy ja kehottaa painamaan ENTER-näppäintä, jos asennusta halutaan jatkaa puheen kera, tai ESC-näppäintä, jos sitä halutaan jatkaa ilman puhetta.

Jos asennusta jatketaan puheella, pyytää asennusohjelma odottamaan hetken puhetuen asennusta.

Nyt asennuskieli vaihtuu käyttöjärjestelmän oletuskieleksi, joka on suomenkielisessä Windowsissa suomi, joten asennusta voidaan jatkaa Windowsin oletuskielellä painamalla Seuraava-painiketta eli ENTER-näppäintä.

Nyt ohjattu asennus on mukana asennuksessa, ja ohjelman englanninkielinen käyttöoikeussopimus hyväksytään siirtymällä SARKAIN-näppäimellä Hyväksy-painikkeen kohdalle ja painamalla ENTER-näppäintä.

Asennusohjelma näyttää ja kertoo kansion, johon NVDA-asennetaan ja antaa mahdollisuuden vaihtaa asennuskansiota. Kansiota ei kuitenkaan kannata vaihtaa ilman erityistä syytä, joten siirrytään sarkaimella Asenna-painikkeen kohdalle ja painetaan ENTER-näppäintä, jolloin ohjelman varsinainen asennus alkaa.

Asennuksen käynnistyttyä NVDA kertoo tilanneilmaisinpalkin etenemisestä etenemisen mukaan nousevalla merkkiäänellä, mikä helpottaa etenemisen seuraamista, ja asennuksen päätyttyä voidaan valita, halutaanko avata Readme- eli Lueminut-ohjetiedosto vai ei, ja valintaruutu on oletusarvoisesti tarkistettu eli valittu. Valinnan voi poistaa ja palauttaa VÄLI-näppäimellä, ja heti valintaruudunvieressä sijaitsee painike "Visit the NVDA homepage" ja sen vieressä Valmis-painike. Painikkeiden välillä liikutaan SARKAIN- tai VAIHTO + SARKAIN -näppäimillä.

Asennus lopetetaan painamalla Valmis-painiketta, jolloin ruudulle aukeaa NVDA pikaohje, jota voi selata tavanomaisillaWindowsin selausnäppäimillä, kuten nuolilla tai PAGE DOWN- ja PAGE UP -näppäimillä.

NVDA-ohjelman käyttöönotto

NVDA-ruudunlukuohjelman käyttöönotto on asennuksen jälkeen aukeavan pikaohjeen vuoksi erittäin helppoa, koska ohje sitältää ohjelman keskeisimmät komentonäppäimet, kuten tekstinlukutapaan ja ikkunoiden sijaintiin liittyvät komennot. Niinpä niitä ei käsitellä tässä ohjeessa tämän enempää, vaan ne sivuutetaan toteamalla, että pikaohje käynnistyy oletusarvoisesti asennuksen päätyttyä.

Oleellisia huomioita

Koska NVDA on on ruudunlukuohjelma, on sen oltava muiden sovellusten ohella ja niistä riippumatta jatkuvasti käynnissä, kuten näyttöruudunkin on oltava tietokoneen aktiivikäytön aikana päällä. Sen vuoksi voi olla hyvä piilottaa NVDA-käyttöliittymä ohjelman käynnistyksen yhteydessä, koska se näkyy muutoin yhtenä sovellusikkunana muiden lisäksi, mikä voi olla sovellusten välillä siirryttäessä kiusallista varsinkin silloin, kun useita sovelluksia on samanaikaisesti avoinna. Oletusarvoisesti NVDA-käyttöliittymää ei piiloteta, mutta asetusta voi muuttaa ja sen voi tallentaa muiden asetusten tavoin seuraavia käyttökertoja varten kohdassa Asetukset -> Käyttöliittymä. Näihin ja muihin valintoihin pääsee ALT-näppäimellä.

Lisää tietoa
Nkl ohje (rtf) ja
Laajempi ohje (rtf)


Olemme  Saavutettavuus.fi facebookissa

Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Kokko-Kokki Oy
Vanha Puroniitynpolku 3 D 29
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty: 3.8.15 Webmaster